ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ 

Πρασίνου Λόφου 51 και Μπιζανίου
14122 Ηράκλειο Αττικής, Αθήνα
Τηλ. 2102837825 - 2102837953
Fax 2102830780
Γραμματεία: εσωτερικό 158

Πρασίνου Λόφου 49 και Κύμης
14122 Ηράκλειο Αττικής, Αθήνα
Τηλ. 2102810630 - 2102813520
Fax 2102801067
Γραμματεία: εσωτερικό 202